16es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran

Els passats 12 i 13 de maig es van celebrar a Barcelona les 16es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran, organitzades per nou dels Col·legis professionals implicats en l’atenció d’aquest sector de la població, d’entre els quals en forma part el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC). En el comitè organitzador i en el comitè científic de la jornada ens representa la Sra. Patricia López. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran del COTOC. La inauguració va ser a càrrec del molt Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadés conseller de Drets Socials, la Sra. Aina Plaza Tesías directora general de Planificació i Recerca en Salut, i la Sra. Eulàlia Cucurella Fabregat presidenta de les Jornades. A la fila zero va assistir la Sra. Carme Olivera, degana del COTOC i membre del comitè d’honor junt amb altres representants de col·legis professionals.
Aquest any, amb la novetat de tenir un fil conductor, “Caigudes: Un problema de tots”. Envers aquesta temàtica, hem tingut la sort de comptar en diverses taules rodones i tallers amb varis dels professionals de la Teràpia Ocupacional, que estan treballant en aquest àmbit:
 
Sra. Sara Giménez, a la taula rodona “Evitem les caigudes”.
Sr. Roberto Salvador, amb el taller “BMAT, una eina de prevenció”.
Sr. Andreu Ferrer, amb el taller “Fem mobilitzacions segures”.
Sra. Cristina Iglesias, a la taula rodona “Contenció o restricció de la mobilitat”.
 
Engany la participació en les jornades ha estat molt nombrosa, i la qualitat de les ponències molt elevada. Aquestes han tractat temes molt interessants, donant oportunitat a la discussió de diferents punts de vista, sempre amb l’enfocament posat en aquest tema tan polèmic com són les caigudes als centres residencials, llarga estada, centres de dia, etc.
 
També destaquem la gran participació que va haver-hi en la presentació dels pòsters, que aquest any hem comptat amb 18 propostes.
 
Des d’aquí volem agrair a tots els ponents la seva participació i el seu entusiasme per compartir els seus coneixements, i als participants la seva confiança que fa que any rere any les Jornades puguin ser possibles.
Un any més a on les Jornades han sigut un èxit i amb un aforament complet.