Abordatge de les fractures en el pacient fràgil: Un repte compartit

El 14 de desembre de 2023, el Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) ha estat present a la Jornada “Abordatge de les fractures en el pacient fràgil. Un repte compartit”, celebrada al Parc Sanitari Pere Virgili, a la Sala Geron 1 i 2 de l’Auditori Dr. Enric Renau i Folch.

A la jornada, professionals de la salut han compartit les seves experiències i coneixements en l’atenció a pacients fràgils amb fractures. S’ha destacat que aquest abordatge és un repte compartit, des del reconeixement i valor de cadascun dels professionals assistencials. Aquesta jornada ha estat una gran oportunitat per donar visibilitat a la teràpia ocupacional, amb l’excel•lent participació de la terapeuta ocupacional d’Atenció Intermèdia del Parc Sanitari Pere Virgili, la Sra. Veronica Bautista Saez, posant de manifest la contribució i la importància de la nostra tasca assistencial en l’abordatge interdisciplinari de les persones amb fragilitat i en el tractament després d’una fractura.

Una gran contribució amb l’objectiu de recuperar i millorar l’autonomia i la funcionalitat prèvia de la persona, accelerant la seva recuperació i facilitant les transicions assistencials. També es busca millorar la coordinació en l’atenció integrada i facilitar el contínuum assistencial al domicili i el retorn a la comunitat.

Des de la teràpia ocupacional s’ha posat de relleu la importància de treballar precoçment l’activació, les activitats i la participació, realitzant capacitació i entrenament conjunt amb la persona, la seva família i cuidador. Les intervencions implica ensenyar estratègies, la prevenció de les caigudes, avaluar i prescriure les modificacions dels factors ambientals per millorar l’accessibilitat, l’ergonomia, l’autonomia i la seguretat. A més, es destaca la valoració, prescripció, entrenament i seguiment dels productes de suport, així com l’educació sanitària per a la persona i la seva família i cuidadors, entre altres aspectes.


JornadaFragilitat #Fractures #Salut #AtencióIntermèdia #SalutCatalunya #TerapeutesOcupacionals #SomSalut #ProfessionalsSalut #COTOC #FemXarxaCOTOC