Acords presos entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i les principals patronals de centres de gent gran

pdf

El passat dimarts 19 de novembre, el COTOC va ser convocat per indicació de la directora general de l’ICASS, la senyora Carmela Fortuny per tal de ser informats dels acords presos entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, i el sector, en l’àmbit de la gent gran.

A la reunió van convocar els col·legis de les professions afectades per l’acord. Durant la reunió es va informar de l’acord signat entre l’ICASS i les patronalspdf, el qual planteja una dràstica disminució de les ràtios d’atenció professional a l’usuari, on la Teràpia Ocupacional, junt amb d’altres professions, queda molt malmesa.

Aquests acord va ser signat sense prèvia consulta als col·legis professionals de les professions implicades i durant la reunió es va manifestar, la intenció de publicar-se com a ordre i no com a decret, fet que no deixaria un marge de diàleg.

Des de l’ICASS s’ha proposat un nou espai de reunió per a discutir els aspectes tècnics que han portat a signar aquest acord.

Tot i tractar-se d’un acord provisional i de lliure compliment, des del COTOC volem manifestar el nostre desacord, tant en la forma en que s’ha portat a terme aquest acord, com en el contingut del mateix.

Com a primera mesura, des del COTOC i junt amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) s’ha elaborat un manifest intercol·legialpdf per tal de donar a conèixer la gravetat de la situació i sol·licitar que sigui portat a la cambra com a decret i no com a ordre.

Per altra banda, des d’aquests col·legis es realitzaran una sèrie trobades per tal de valorar-ne la situació i treballar en altres possibles accions.