Adhesió del CGCTO a la WFOT

El Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO), del qual el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya n’és part, ha tingut el plaer d’anunciar la seva pertinença a la Federació Mundial de Terapeutes Ocupacionals (WFOT).

Encara que des de l’1 de juliol de 2022, és membre de ple dret de la WFOT, continuant amb la representativitat que fins a aquesta data havia ostentat l’Associació Professional Espanyola de Terapeutes Ocupacionals (APETO), en l’actualitat continuen els tràmits d’organització dels documents requerits per a donar la millor resposta possible davant aquesta nova realitat.

Formar part de la WFOT significa que, des d’aquest moment, la comunitat de Terapeutes Ocupacionals té veu i vot en les reunions de la WFOT, i que cada col·legiat/ada dels més de 6000 existents en el CGCTO, és també membre individual de la WFOT.

La Federació Mundial és i representa la veu global per a la teràpia ocupacional i estableix els estàndards consensuats per a la pràctica. Representa a més de 600.000 companys/as de tot el món amb els seus 107 països membres. Formar part de la WFOT permet posicionar la teràpia ocupacional practicada a Espanya, en el mapa global. Però, a més, des del CGCTO, es podrà participar en el desenvolupament d’accions fonamentals com:

  • Realització dels processos d’aprovació dels programes educatius de les universitats de Teràpia Ocupacional d’Espanya d’acord amb les Normes Mínimes que estableix la WFOT.
  • Participació activa en les reunions bianuals del Consell de delegats de tot el món juntament amb la Junta Executiva de la *WFOT.
  • Traducció de documents de la WFOT a l’espanyol, a fi de facilitar l’accés a la informació.
  • Comunicació contínua amb la WFOT sobre informació rellevant de la Teràpia Ocupacional a Espanya.
  • Presentació de candidats/as col·legiats/as del CGCTO per a la redacció i revisió de documents d’abast internacional, segons el nivell d’expert requerit per cada convocatòria.
  • Participació en grups internacionals per al desenvolupament de la pràctica.

Des del CGCTO, agraeixen el gran esforç i compromís que s’ha desenvolupat, per part de tots els companys i totes les companyes que han acompanyat des de l’inici, aquest projecte. Pertànyer a la WFOT és una gran fita per a la nostra Comunitat.

Ens sentim orgulloses de pertànyer a aquesta organització i ser part d’una gran comunitat mundial que creix cada dia, i que, des d’aquesta regió del món, tenim un immens valor per aportar i poder contribuir conjuntament.