Al·legacions al catàleg d’equivalències professionals aprovades

El passat 17 de novembre es va publicar al BOE l’Ordre “SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud” del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
A la versió aprovada s’han tingut en compte les al·legacions realitzades l’any 2013 pel COTOC i altres entitats de tot l’estat espanyol on es demanava no equiparar les categories de Terapeuta Ocupacional/ Monitor Ocupacional/Técnico Medio Sanitario Terapia Ocupacional, Monitor de Terapia Ocupacional
En aquest link trobareu les equivalències definitives.