Aprovació del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales

Les Corts Generals han aprovat la llei per la que es crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales. Al ple del Senat hi ha hagut dos-cents quaranta vots a favor, un en contra i cap abstenció amb el que no s’ha realitzat cap modificació respecte el text que es va aprovar al Consell de Diputats. Feu click aquí per a accedir al document. 

Un cop publicat al BOE i entri en vigor, es constituirà la comissió gestora formada per un representant de cada col·legi autonòmic. Aquesta elaborarà uns Estatuts provisionals que regularan els Òrgans de Govern del Consell, les normes per a la seva constitució i el seu funcionament.

Actualment, a l’Estat Espanyol hi ha 11 col·legis de Teràpia Ocupacional a les següents comunitats autònomes: Aragó, Castella i Lleò, Castella – la Manxa, Catalunya, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Múrcia, Navarra, País Basc i València.