Article de la TO en l’eliminació de subjeccions físiques