Assemblea Constituent del COTOC del 23 de febrer de 2013

assemblea 23.02.13 aEl passat dia 23 de febrer es va celebrar l’AssembleaConstituent del COTOC.

Destaquem de l’acte la gran participació de col·legiades i col·legiats malgrat les condicions climatològiques que van dificultar l’assistència d’alguns terapeutes ocupacionals i agraïm la presència de l’advocat de l’APTOC i del COTOC que va enriquir els debats que es van anar donant al llarg de la intensa, emotiva i desitjada jornada.

assemblea 23.02.13 bEn primer lloc es va donar la benvinguda a les i els assistents i es va fer un petit resum de la trajectòria de la creació del COTOC. Seguidament es va comentar, reflexionar i debatre sobre els diversos punts de l’ordre del dia que s’havien de dur a votació. Valorem molt positivament la participació i les reflexions dels assistents i les aportacions i clarificacions de l’advocat.

La gestió de la Comissió Gestora, els estatuts i la candidatura de Junta de Govern van ser aprovades per majoria absoluta.
A continuació en detallem les persones i els càrrecs:

 

assemblea 23.02.13 dassemblea e


 

Degana: Sra. Silvia Callejas
Vicedegana: Sra. Marta Gutiérrez
Secretària: Sra. Estefanía Montiel
Tresorera: Sra. Patricia Martínez
Vocals de Comunicacions: Sra. Marta Iglesias i Sra. Estela Medina
Vocals de Formació Continuada: Sra. Catina Comas i Sra. Jennifer Gallego
Vocal d’Informació i Atenció: Sra. Manuela Yerbesassemblea 23.02.13 c
Vocal de Legislació: Sra. Roser Massana

Aplaudiments, brindis i somriures van acomiadar la jornada.

Des de la Nova Junta de Govern del COTOC volem agrair de nou la participació dels assistents i desitgem que les properes assemblees siguin un espai obert a la participació i l’ocasió per a trobar-nos.

Les persones col·legiades rebreu properament l’acta de l’assemblea.