Assemblea General Extraordinària del dia 25 d’abril de 2015

Assemblea 25 abril 2015 1El passat 25 d’abril de 2015 es va celebrar una Assemblea General Extraordinària del COTOC.

La Sra. Silvia Callejas, degana del COTOC, va donar la benvinguda a les assistents i va agrair l’assistència a les persones col·legiades presents.

La Sra. Estefanía Montiel, secretària del COTOC, va donar pas a les votacions dels punts de l’ordre del dia que van ser sotmesos a votació i van ser aprovats tots per unanimitat.Assemblea 25 abril 2015 2

Primerament va quedar aprovada l’acta anterior. Seguidament es va realitzar una extensa i il·lustrada presentació sobre l’inventari-balanç del 2014 per part de la Sra. Patrícia Martínez, tresorera del COTOC, on les persones col·legiades van poder fer consultes en Assemblea 25 abril 2015 3relació a la presentació. Després es va procedir a l’aprovació del nomenament com a col·legiat honorífic del Sr. José Ramón Bellido, on la Sra. Montserrat Arana, en representació de col·legues de professió, va llegir un escrit destacant la seva trajectòria professional i el COTOC va fer entrega d’una placa de recordatori per a que li sigui entregada.

 En breu les persones col·legiades podreu accedir a l’acta de l’assemblea a la pàgina web del COTOC.