Assemblea General Extraordinària del dia 4 de juny de 2016

El passat 4 de juny de 2016 es va celebrar una Assemblea General Extraordinària del COTOC.

Assemblea 1La Sra. Silvia Callejas, degana del COTOC, va donar la benvinguda a les assistents i va agrair l’assistència a les persones col·legiades presents.

La Sra. Estefanía Montiel, secretària del COTOC, va donar pas a les votacions dels punts de l’ordre del dia que van ser sotmesos a votació i van ser aprovats tots per unanimitat.

Primerament va quedar aprovada l’acta anterior. Seguidament es va realitzar una presentació acurada sobre l’inventari-balanç del 2015 i la liquidació del pressupost vençut per part de la Sra. Patrícia Martínez, tresorera del COTOC, on les persones col·legiades van poder fer consultes en relació a la presentació. Finalment es va obrir el torn de precs i preguntes on es van comentar aspectes d’interès.

En breu les persones col·legiades podreu accedir a l’acta de l’assemblea a la pàgina web del COTOC.