Assemblea General Ordinària i Assemblea General Extraordinària del COTOC del dia 14 de febrer de 2014

El passat 14 de febrer de 2014 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del COTOC i una Assemblea General Extraordinària.

La Sra. Marta Gutiérrez, Vicedegana del COTOC, va disculpar l’absència de la Sra. Silvia Callejas, degana del COTOC, va donar la benvinguda a les assistents i els va agrair la seva assistència.

assemblea ordinaria i extra 14 febrer 2014 web

En primer lloc, es va dur a terme l’Assemblea General Extraordinària on es va procedir a la votació i aprovació, per majoria absoluta, de les modificacions als Estatuts del Col·legi en relació als articles 25 i 59 per a esmenar i concretar el contingut i el període de convocatòria de l’assemblea general de caràcter ordinari.

En segon lloc, es va realitzar l’Assemblea General Ordinària del COTOC on es varen aprovar per majoria absoluta l’acta anterior i la memòria del COTOC del 2013. Les assistents varen poder repassar i fer diferents preguntes i reflexions al respecte de temes com els cursos del COTOC, l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals, l’acord de l’ICASS en l’àmbit de la gent gran i l’informe tècnic sobre Teràpia Ocupacional elaborat pel COTOC.

Finalment, des de la vocalia de tresoreria es va explicar el compte de resultats del curs 2013 i el balanç de situació d’actius i passius financers del curs 2013.