Assistència al Fòrum de Diàleg de les professions sanitàries

Aquest passat 30 de març de 2023 es va celebrar el Fòrum de Diàleg de les professions sanitàries, que és un espai de trobada i debat entre els diferents col·legis professionals de les professions sanitàries i la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió plenària, la qual va comptar amb la participació de representants de diferents col·legis professionals, es van abordar diverses qüestions relacionades amb l’exercici professional, la formació continuada i la regulació dels col·legis professionals.

La degana del COTOC, la Sra. Carme Olivera Noguerola, va destacar la importància del treball conjunt entre els col·legis professionals i la Conselleria de Salut per aconseguir una millora en la qualitat de l’atenció sanitària.

Per part seva, el conseller de Salut, el Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz, va agrair la participació dels diferents col·legis professionals i va destacar la importància de la seva col·laboració per a la millora del sistema sanitari català. Així mateix, va informar de les mesures que s’estan duent a terme per a la regulació dels col·legis professionals, amb l’objectiu de garantir la seva transparència i eficàcia.

La reunió plenària del Fòrum de Diàleg de les professions sanitàries va concloure amb un compromís per part de tots els assistents de continuar treballant conjuntament per a la millora de la pràctica professional i la regulació dels col·legis professionals.