Bases borsa TS Ajuntament de Canet de Mar

El dia 26 de febrer de 2018 el COTOC va interposar un recurs de reposició contra les Bases específiques que regeixen un concurs oposició per a la constitució d’una borsa de treballadors/res socials. Es sol·licità a l’Ajuntament de Canet de Mar, que ateses les funcions a desenvolupar fixades en la Base Tercera, constituís, també, la borsa de treball de Terapeutes Ocupacionals (TO), modificant les bases Primera, Segona i Quarta. La borsa de treball per la qual es feu el recurs de reposició era per diverses necessitats dins l’ajuntament de Canet de Mar.

Des de l’Ajuntament ens informen que el recurs va tenir entrada a l’Ajuntament el dia 1 de març, i que està en procés d’estudi per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament.