Canal de denúncies del COTOC

Benvingut al canal de denúncia intern, segur i protegit, de COTOC per comunicar informació sobre presumptes infraccions dins l’organització. Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s’incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/ 1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019. La normativa esmentada obliga certes empreses i totes les entitats públiques a comptar amb canals interns d’informació que siguin totalment segurs per a l’informant i totes les persones afectades, amb la finalitat que les pràctiques irregulars es conegui com més aviat millor per la pròpia organització per corregir-les o reparar els danys produïts. D’acord amb això, el canal de denúncies de COTOC té com a objectiu constituir un mecanisme eficaç perquè, a través de la col·laboració de tots, es puguin detectar irregularitats que puguin posar en risc l’entitat i tots els membres de la seva organització. L’ús d’aquest canal és confidencial i no està obligat a revelar la vostra identitat, si voleu romandre en l’anonimat. Per conèixer els detalls dels procediments relatius a la notificació i el seguiment, consulteu les polítiques de l’organització.

Al següent enllaç podeu consultar les polítiques d’ús del canal.

Protecció de dades:
Responsable: Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya / Finalitat de tractament: registre, gestió, examen i investigació de les denúncies presentades i gestió dels expedients que s’instrueixin. / Exercici de drets: drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament enviant un correu electrònic a dpd@cotoc.cat o contactant per la pròpia plataforma. Informació addicional sobre la política de protecció de dades a les polítiques d’ús del canal.

IMPORTANT: Aquest canal no funciona com a servei d’emergències o per denunciar actes que representin una amenaça imminent a la vida o integritat física de les persones oa la propietat privada. Si us plau, poseu-vos en contacte amb les autoritats competents (com la policia) en cas de perill immediat (telèfon d’emergències: 112).