Teràpia Ocupacional

Desapareix l’ICASS

La Llei 2/2014 suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials com a ens autònom i l’integra dins de l’estructura del Departament de Benestar Social i Família, que és qui n’assumirà les …

Reunió amb l’ICASS

El proper divendres 7 de febrer, la Sra. Estefanía Montiel (secretària del COTOC) i la Sra. Manuela Yerbes (Vocal d’Informació i Atenció del COTOC) assistiran a una reunió informativa de …