Cens de professionals de la Teràpia Ocupacional de Catalunya 2018

Cens de professionals de la Teràpia Ocupacional de Catalunya 2018 

Com a entitat representant del Col·lectiu de Terapeutes Ocupacionals a Catalunya, es fa necessària una actualització del registre de professionals que resideixen o exerceixen aquesta disciplina a Catalunya. 

La vostra participació es fa indispensable per poder recollir la informació que servirà posteriorment per orientar estratègies, recursos i projectes de futur en el camp de la formació i l’ocupació dels terapeutes ocupacionals.

 

En el següent enllaçpodreu accedir a l’enquesta.

Agraïm la teva participació i col·laboració. És el que fa possible la realització del Cens de Terapeutes Ocupacionals

 

———————————————-

 

Censo de profesionales de la Terapia Ocupacional de Catalunya 2018 

Como entidad representante del Colectivo de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya es necesario mantener actualizado el registro de profesionales que residen o ejercen esta disciplina en Catalunya.

Vuestra participación es indispensable para recoger la información que servirá posteriormente en la orientación de estrategias, recursos y proyectos de futuro en el campo de la formación y la ocupación de los terapeutas ocupacionales.

 

En el siguiente enlace podréis acceder a la encuesta.

Agradecemos tu participación y colaboración. Es lo que hace posible la realización del Censo de Terapeutas Ocupacionales.