Protocol i Quotes col·legials

Tal com diu l'Article 11 dels Estatus del COTOC: “Es poden inscriure en el Col·legi les persones que tinguin la titulació de grau en teràpia ocupacional, obtingut segons els termes de l'Ordre CIN/729/2009, de 18 de març, les persones diplomades que ho siguin segons el Reial decret 1420/1990 del 26 d'octubre i les que estiguin igualment legitimades a fi de l'exercici de la professió segons la regulació precedent o segons el procés d'homologació o convalidació i també els que estiguin habilitades legítimament amb anterioritat que exercissin la teràpia ocupacional.” 

 

“El col·legiat té el deure de contribuir al manteniment del Col·legi i mantenir al corrent el pagament de les quotes aprovades que li siguin sol·licitades a ingressar” (Article 18 apartat b, dels Estatuts del COTOC).

 

MATRÍCULA DE COL·LEGIACIÓ: 

 • La matrícula de col·legiació és de 60€ (en el cas de reactivació o trasllat d'expedient no es paga matrícula).
 • S'ha de fer l'ingrés en el número de compte del Caixa Guissona: ES43 3140-0001-9100-1331-0800 incloent el concepte de: MATRÍCULA i NOM del nou col·legiat.
 • S'ha d'enviar el comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació juntament amb la resta de la documentació per a l'alta col·legial.

 

COBRAMENT DE LES QUOTES: 

Les quotes de col·legiació del COTOC són semestrals. Els cobraments es faran efectius el mes de gener (1a quota) i el mes de juliol (2a quota).   

Quota normal: 75€ semestrals 

Quota reduïda: 37,50€ semestrals 

Si l'alta col·legial es realitza durant altres mesos, l'import de la quota serà proporcional:

 GEN/JULFEBR/AGOMARÇ/SETABRIL/OCTMAIG/NOVJUNY/DEC
Quota Normal 75€ 62,5€ 50€ 37,5€ 25€ 12,5€
Quota Reduïda 37,5€ 31,25€ 25€ 18,75€ 12,5€ 6,25€
Matrícula única de 60€

Tipus de quotes reduïdes: 

 • Col·legiat en situació d'atur.
 • Col·legiat no exercint: els i les terapeutes ocupacionals que no exerceixin la professió o es trobin en situació d'excedència no remunerada.
 • Col·legiat amb títol de família nombrosa o monoparental (sol progenitor/a).
 • Col·legiat júnior: els i les terapeutes ocupacionals que es col·legiïn durant els dos primer anys després d'haver finalitzat els seus estudis de TO; seran col·legiats júnior fins a una vegada passats dos anys des que van finalitzar els seus estudis (no des de l'alta col·legial).
 • Col·legiat jubilat: els i les terapeutes ocupacionals que es trobin en situació de jubilació no parcial.

 

PROCEDIMENT DE LA COMUNICACIÓ DEL COBRAMENT DE LA QUOTES: 

- 15 dies abans que finalitzi el semestre s'enviarà una comunicació a través del correu electrònic a tots els col·legiats en la qual: 

 • Es recordarà que es realitza el cobrament durant el primer mes següent.
 • S'informarà de la documentació necessària per a sol·licitar o mantenir la quota reduïda, fer un canvi de les dades bancàries o per a donar-se de baixa.
 • S'indicarà la data límit per a la presentació de la documentació requerida.

- A fi de notificar els canvis en la domiciliació bancària, sol·licitar o mantenir la quota reduïda o donar-se de baixa, s'haurà d'enviar un correu electrònic 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. abans de la data límit indicada en la comunicació. 

- En cas que la presentació de la documentació requerida sigui posterior al cobrament, no es farà efectiu per al cobrament d'aquell semestre.  

- Una vegada estipulada la data límit, s'efectuarà al cobrament de la quota

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL·LICITAR O MANTENIR LA QUOTA REDUÏDA: 

Les persones col·legiades que compleixin amb els requisits i ho puguin justificar, poden sol·licitar la quota reduïda. Per a sol·licitar-la, han de presentar el document de sol·licitud i la següent documentació: 

 • Col·legiat en situació d'atur: còpia de la targeta d'inscripció en el SOC actualitzada. Aquest document ha de presentar-se per a cada cobrament (és a dir, cada 6 mesos) mentre la situació de la persona col·legiada no canviï.
 • Col·legiat no exercint: informe de vida laboral de la seguretat social actualitzat o còpia de la targeta d'excedència on s'especifiqui un motiu diferent a un canvi laboral i contracte laboral o nòmina (per a acreditar categoria) Aquesta documentació s'haurà de presentar per a cada cobrament (és a dir, cada 6 mesos) mentre la situació laboral de la persona col·legiada no canviï.
 • Col·legiat amb títol de família nombrosa o monoparental: carnet de família nombrosa o monoparental. Només s'ha de presentar en el moment de sol·licitar la quota reduïda i dura mentre el carnet sigui vigent.
 • Col·legiat júnior: còpia del títol de grau. Es presenta en el moment de la col·legiació i no és necessari tornar a presentar-lo.
 • Col·legiat jubilat: còpia del reconeixement del dret a la pensió de jubilació no parcial. Només s'ha de presentar en el moment de sol·licitar la quota reduïda.

 

IMPAGAMENT DE QUOTES: 

- Quan hi hagi una devolució del rebut de la quota, s'enviarà un correu electrònic a la persona col·legiada que hagi desatès el pagament, notificant l'impagament i informant de la quantitat que ha d'abonar (import de la quota + gasto per la devolució), el número de compte on s'ha de realitzar la transferència i la data límit per a efectuar l'ingrés. 

- Si la persona col·legiada no duu a terme el pagament de la quota impagada, es cobrarà el rebut del següent semestre conjuntament amb la quota vigent. 

- Si, encara així, es retorna el rebut de les dues quotes, es notificarà mitjançant correu electrònic a la persona col·legiada que hagi desatès el pagament, notificant l'impagament i informant de la quantitat que ha d'abonar (import de les dues quotes + despeses de devolució), el número de compte on s'ha de realitzar la transferència i la data límit per a efectuar l'ingrés. 

- Si la persona col·legiada supera la data límit notificada, s'aplicarà el protocol d'impagament fent-li arribar una carta certificada informant de la situació. En el cas que rebi la carta i no efectuï l'ingrés de les quotes, es procedirà a donar-li de baixa per impagament, en aquest cas, segons l'article 20 dels Estatuts “a la persona col·legiada que desatengui el deure de pagament de les quotes col·legials corresponents a un any se li haurà de sol·licitar el pagament i pot ser objecte de baixa si manté la falta durant tres mesos després de la sol·licitud, la qual cosa no eximeix el deure de liquidar la falta”. 

- Si la persona col·legiada no rep la carta certificada, es farà una notificació al BOE de la carta de sol·licitud. Si transcorreguts 3 mesos no ha fet efectiu l'ingrés del deute, es procedirà a una nova notificació en el BOE, en aquesta ocasió, notificant la baixa col·legial. 

- L'ingrés de les quotes pendents i el seu interès legal, així com les despeses que hagi generat la falta, permet la rehabilitació automàtica de l'alta col·legial.

 

BAIXA COL·LEGIAL 

Segons l'article 19 dels Estatuts del COTOC, els motius de baixa de la condició de col·legiat són: 

a. La defunció i la declaració judicial d'incapacitat. 

b. El cessament de l'activitat professional.

c. La falta de les quotes col·legiades corresponents a un any, en cas que desatengui el requeriment previst en l'article 20.

d. L'expulsió acordada en l'expedient disciplinari corresponent.

e. Condemna ferma dictada per delicte dolorós relacionat amb l'activitat professional.

La persona col·legiada que desitgi comunicar la baixa ho pot comunicar en qualsevol moment del semestre però ha d'avisar-lo com a màxim en la data límit per a presentar la documentació requerida, prèvia al cobrament de la següent quota (gener i juliol). 

En cas que se sol·liciti la baixa en el moment en què ja s'hagi fet efectiu el cobrament semestral, aquesta no es farà efectiva fins a la següent quota semestral i, per tant, el *COTOC no durà a terme la devolució del rebut. Si, encara així, la persona col·legiada efectua la devolució del rebut, quedarà el deute pendent, havent de respondre a la falta per a poder dur a terme la reactivació de la col·legiació.

Comparteix

banner colegiat mig cat

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Accepto els Termes i Condicions

Atenció COTOC

 Horari d'atenció: dilluns de 12h a 18h, dimecres de 9h a 15h i dijous de 9h a 15h

S'ha de concertar cita prèvia per anar presencialment a la seu a info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Aquest lloc web fa servir cookies per oferir un millor servei. Per més informació pots consultar la nostra política de cookies.
Pots acceptar totes les cookies amb el botó “Acceptar”.