COL·LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA TERÀPIA OCUPACIONAL A LA LLEI DE SERVEIS PROFESSIONALS

El Ministeri d’Economia i Competitivitat ha publicat un Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals en que la Teràpia Ocupacional queda exclosa de les professions sanitàries amb obligatorietat de col·legiació.

El COTOC, es posiciona en contra d’aquest avantprojecte de llei ja que perdre l’obligatorietat de col·legiació suposaria una gran pèrdua per a la professió i per als usuaris receptors dels serveis dels terapeutes ocupacionals.

Els col·legis són organismes que permeten que els mateixos professionals puguin regular aspectes lligats a la professió com són l’ètica en la praxis professional, la difusió  i defensa de la professió davant de  l’administració i entitats que poden proveir els seus serveis, així com també vetllen per al correcte compliment de la professió esdevenint un espai de protecció per als usuaris.

Per tot lo exposat, des del COTOC us fem extensiva la recollida de signatures que s’està duent a terme des del portal change.org. 
http://www.change.org/es/peticiones/ministerio-de-econom%C3%ADa-y-competitividad-del-gobierno-de-espa%C3%B1a-colegiaci%C3%B3n-obligatoria-para-la-terapia-ocupacional-en-la-ley-de-s-p , és una manera de poder mostrar la disconformitat amb l’avantprojecte de llei que deixa fora de la col·legiació obligatòria a la Teràpia Ocupacional en detriment d’altres professions com la Psicologia, la Medicina, la Fisioteràpia o la Infermeria.

Des del COTOC seguirem de prop les qüestions que facin referència a l’anomenat avantprojecte de llei de la mateixa manera que hem iniciat i mantindrem mobilitzacions per a argumentar davant dels governants la importància de que la Teràpia Ocupacional no quedi exclosa de l’obligatorietat de col·legiació.