Notícies

Resolució beca ENDAVANT TO

El procés de selecció del guanyador de la beca ENDAVANT TO és dut a terme de forma anònima per un comitè avaluador compost per membres de la Comissió Científica del Col·legi …

Adhesió del CGCTO a la WFOT

El Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO), del qual el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya n'és part, ha tingut el plaer d'anunciar la seva pertinença a la …