Sense categoria

Portal de la Transparència Col·legial

En compliment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

 

A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

 

1. Presentació de la Institució i funcions públiques del col·legi external link

2. Dades de contacteexternal link

3. Normativa aplicable

 • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales external link
 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals external link
 • Estatuts del Col·legi external link
 • Altres normatives col·legials

4. Estructura organitzativa

 • Junta de Govern external link
 • Comissions i altres òrgans col·legials external link
 • Codi de conducta dels membres dels òrgans de govern col·legials 
 • Organigrama organitzatiu 

 

 

B) INFORMACIÓ ECONÒMICA

 

 1. Pressupostos external link
 2. Liquidacions pressupostàries external link
 3. Comptes anual external link
 4. Informes d’auditoria external link
 5. Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal external link
 6. Subvencions i/o ajuts external link

 

 

C) ACCIÓ COL·LEGIAL

 

 1. Memòries anuals external link
 2. Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors 
 3. Serveis col·legials external link
 4. Finestreta Única En construcció

 

 

D) CONVENIS I CONTRACTES

 

Actualment no es disposa de convenis amb l'administració pública.

 


 

E) DPD (Delegat Protecció Dades)

 

Tipus DPO: extern

Raó social: Anima Protección de Datos, S.L – CIF : B65105900

Data nomenament: 08/03/2021

Adreça: plaça Josep Pla i Casadevall, 20, baixos, CP 17001 de Girona

972 20 78 50

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

F) ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

 

        1. Participació del Col·legi en fundacions o entitats públiques 
        2. Dret d'accés a la informació pública col·legial 

 

Fas servir bateries o escales de valoració estandarditzades?

Feu servir bateries o escales de valoració estandarditzades? Des de la Vocalia de Comunicacions estem ampliant la biblioteca amb llibres i documents propis de la nostra professió i volem afegir-hi també algunes bateries.

Si voleu, ens podeu enviar propostes de bateries perquè valorem la possibilitat d’adquirir-les i tenir-les en servei de préstec a la biblioteca del COTOC.

Ens pots fer arribar les teves propostes a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'informem que el titular de la pàgina web  (en endavant, la "Web") és Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, domiciliada a Barcelona, Carrer de Vilapicina, 49 08031, amb CIF Q0801914C, i inscrita en DOGC núm. 6106 de 12.4.2012 pàgina 18932.  

Les comunicacions que es facin necessàries entre Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i l'Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., trucant al número 930085678, o bé mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d'Atenció al Client, i l'adreça abans esmentada. El nostre horari d'atenció al client és de dilluns de 15 a 19h i de dimarts a divendres de 10 a 14h. 

 1. Acceptació de les Condicions d'Ús

1.1. Les presents Condicions d'Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya per mitjà del web.

1.2. En navegar per la web vostè adquireix automàticament la condició d'Usuari (des d'ara, "Un." O "Usuari") i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar la web no serà necessari que l'Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l'Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la web.

1.4. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

 1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Tot el contingut del web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L'accés per part de l'Usuari no li atorga cap dret de propietat a les mateixes.

2.2. Si vostè. Veu en la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 1. Responsabilitat Civil

3.1. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya no respondrà de cap dany o perjudici que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .

3.4. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en els mateixos.

 1. Exclusió de Garantia

4.1. No garantim que la web s'executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d'errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

4.2. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

 1. Obligació dels Usuaris

L'usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis del web dades veraces ia mantenir aquestes dades actualitzades. L'Usuari s'obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.4. No utilitzar la web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la web o d'impedir el normal funcionament dels mateixos ;

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, els seus proveïdors o tercers;

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

 1. Menors d'Edat

Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'assenyali o que estigui determinat per llei, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

 1. Durada i terminació

La posada a disposició dels productes té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Nota legal de subscripció al Breus

Els informem que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, amb CIF: Q0801914Ci domicili a Barcelona, C/ Vilapicina, 49 baixos - CP 08031. Le informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal d’enviar-li comunicacions comercials del seu interès i estar informat sobre Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d'acceptació al final d'aquest formulari.

Comparteix

banner colegiat mig cat

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Accepto els Termes i Condicions

Atenció COTOC

 Horari d'atenció: dilluns de 12h a 18h, dimecres de 9h a 15h i dijous de 9h a 15h

S'ha de concertar cita prèvia per anar presencialment a la seu a info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Aquest lloc web fa servir cookies per oferir un millor servei. Per més informació pots consultar la nostra política de cookies.
Pots acceptar totes les cookies amb el botó “Acceptar”.