Legislació

Departament d'ensenyament i teràpia ocupacional. Novetats des del COTOC.

Informem de l'estat actual en relació a les possibilitats que tenim els terapeutes ocupacionals de treballar a l'àmbit d'ensenyament i els darrers moviments que s'han dut a terme des de la Junta de Govern del COTOC per millorar la situació dels terapeutes ocupacionals en aquest àmbit.  

Registra`t per poder llegir més...

Reglament SAD Arenys de Munt

El dia 12 de juliol de 2017 el COTOC va formular al·legacions al tràmit d’informació pública del “Reglament municipal regulador del funcionament del servei d’atenció domiciliària a Arenys de Munt”.

Des de l’Ajuntament informen que el Ple del dia 23 de novembre de 2017 va acordar desestimar les al·legacions formulades pel COTOC perquè no es pot cobrir una plaça d’un perfil professional de TO quan aquest perfil professional no es troba en la plantilla de l’Ajuntament, i a data d’avui, per raons pressupostàries, tampoc es pot crear. No obstant això, l’Ajuntament reconeix les competències dels TO per a desenvolupar aquestes funcions de coordinador tècnic del SAD.

Recurs de reposició contra les Bases borsa ES i TS de l’Ajuntament de Ripollet

El dia 29 de desembre de 2017 el COTOC va interposar recurs de reposició contra les Bases específiques que han de regir el procés de selecció per constituir diverses borses de treball (educadors socials i treballadors socials) per seleccionar personal laboral temporal mitjançant concurs-oposició lliure de l’Ajuntament de Ripollet.

Des del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Ripollet ens informen que el dia 12 de febrer de 2018 es va dictar la Resolució d’Alcaldia 188/2018 per la qual es desestimava el recurs de reposició interposat pel COTOC. 

En concret, l’Ajuntament desestimà el recurs perquè en primer lloc, aquestes funcions descrites en les bases són funcions genèriques dels serveis bàsics d’atenció social, tal i com estableix el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, el perfil professional dels quals són els TS i els ES, i no els TO. I en segon lloc, perquè en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Ripollet no existeix cap lloc de treball de TO, ni hi ha previsió de crear-la.

Bases borsa TS Ajuntament de Canet de Mar

El dia 26 de febrer de 2018 el COTOC va interposar un recurs de reposició contra les Bases específiques que regeixen un concurs oposició per a la constitució d'una borsa de treballadors/res socials. Es sol·licità a l’Ajuntament de Canet de Mar, que ateses les funcions a desenvolupar fixades en la Base Tercera, constituís, també, la borsa de treball de Terapeutes Ocupacionals (TO), modificant les bases Primera, Segona i Quarta. La borsa de treball per la qual es feu el recurs de reposició era per diverses necessitats dins l'ajuntament de Canet de Mar.

Des de l’Ajuntament ens informen que el recurs va tenir entrada a l’Ajuntament el dia 1 de març, i que està en procés d'estudi per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament.

Comparteix

Segueix-nos a

banner colegiat mig

banner perfil to

banner codi deontologic

Subscriu-te al Breus

Estigues informat/da de tot el que passa al COTOC i el món professional de la Teràpia Ocupacional
Termes i Condicions

Atenció COTOC

L'horari d'atenció telefònica és dilluns de 15 a 19h i dimecres i divendres de 10 a 14h.
Telèfon: 93 008 56 78

Per a l'atenció presencial, l'horari és: dilluns de 16,30 a 19h, dimecres de 10 a 12,30h i divendres d'11,30 a 14h

logo wis 130x50