Informació d’última hora sobre la infecció respiratòria (COVID-19) pel coronavirus SARS-CoV-2

La Generalitat ofereix la seva app per controlar COVID-19 a la població:

Disponible en iOS ????

???? https://apps.apple.com/app/id1502992288

Disponible en Android????

???? https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat

 

https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19 

 

INFORMACIÓ PER LA CIUTADANIA:  http://coronavirus.epidemixs.org/#/opening

INFORMACIÓ DEL “CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL”

https://consejoterapiaocupacional.org/wp-content/uploads/2020/03/COMUNICADO-CONSEJO-COVID-19-15-MARZO-2020.pdf

Disposición 3692 del BOE núm. 67 de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

 

Informació d’última hora des del Govern de la Generalitat

 

 

Des del COTOC, recomanem a totes les col·legiades i col·legiats que seguiu les indicacions del Departament de Salut, davant dels nous casos que es preveu que s’incrementaran de manera exponencial en les properes setmanes. Aconsellem endarrerir tots aquells tractaments que puguin ser demorables. Consulteu el link que ha facilitat el departament amb indicacions i aclariments al respecte i que podeu trobar a continuació:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov

Per aquest motiu la junta del COTOC s’afegeix a les recomanacions que s’han fet des de la Generalitat, demanant-vos que apliqueu la responsabilitat social per tal de protegir els col·lectius més vulnerables, siguin persones que atenem, familiars i coneguts. En tot moment, recordem prendre les mesures d’higiene preventives i estar atents a les actualitzacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies per la vostra col·laboració, només amb l’esforç i implicació de tots/es aconseguirem superar aviat aquesta situació.

La Junta de Govern