Creació de l’Associació d’Estudiants de Teràpia Ocupacional de Terrassa