Curs d’Intervenció grupal en Teràpia Ocupacional del COPTOA