Curs Eines 2.0 pel desenvolupament professional de la EUIT

Durant els dijous del 23 de gener al 20 de febrer l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) realitza un curs de formació contínua anomenat “Eines 2.0 pel desenvolupament professional”, l’objectiu del curs és capacitar les persones participants per tal que puguin fer servir eines bàsiques 2.0 com les xarxes socials, els blogs, eines de treball cooperatiu i altres amb la finalitat d’utilitzar-les com a eines lligades a un intercanvi professional o a l’aprenentatge.

Per a més informació feu click aquí.