Curs sobre l’abordatge sensorio-motriu de les AVD en demències organitzat per ETOLE

Els dies 8, 9 i 10 d’Abril el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco organitza un curs anomenat Abordaje sensorio-motor de las AVD en demencias impartit per la Sra. María González Sobrinos a Vitoria-Gasteiz.

Per a més informació feu click aquí.