Darreres mesures per les diferents regions sanitàries de Catalunya

Apreciades col·legiades i col·legiats

El COTOC, com a col·legi professional, més enllà de regular les pautes deontològiques i vetllar pel correcte i just tracte a la nostra professió, no té les competències necessàries per a disposar aspectes sanitaris i de prevenció de riscos laborals.

Recomanem a tots/es els i les nostres col·legiades que consultin a la seva empresa, la qual ha de tenir els seus propis serveis de prevenció de riscos laborals, que són els que han d’establir les pautes d’actuació dels treballadors en condicions de seguretat. Per a aquells autònoms, contractats per una empresa privada, hauria de funcionar de la mateixa manera aquesta recomanació.

A partir de demà dia 11 de maig, només els territoris sanitaris de Camp de Tarragona, Delta de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran passaran a la Fase 1,  on es permet l’obertura de clíniques d’assistència de teràpia ocupacional sempre que sigui un local més petit de 400 mts quadrats, a excepció d’aquells que es trobin en un parc o centre comercial sense accés directe i sempre prenent les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries.

 Enllaç BOE de 9 de maig, ordre SND/399/2020     https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399

 

El dia d’avui el Col·legi resta a l’espera d’actualitzar el llistat de distribuïdors d’EPIS que el Departament de Salut de la Generalitat ens ha proporcionat per a tots aquells professionals que necessitin per a la seva pràctica privada tal com ens demana les autoritats sanitàries. De moment ens disposem d’aquest: 

https://iberomed.es/                                            https://www.medicalexpress.es/ 

https://www.mevesur.com/                                https://www.rehabmedic.com/

 

El Cotoc vol oferir pantalles de protecció pels autònoms que requereixen a la seva feina. Si us plau si necessiteu aquest equip de protecció, ompliu el següent formulari.

                                        https://forms.gle/oiNejbfiCi2Kqcbv8

Recordeu que de moment la major part del nostre territori es troba a la fase 0. 

 

 • Girona
 • Lleida 
 • Catalunya Central
 • Àmbit Metropolità Nord
 • Àmbit Metropolità Sud
 • Ciutat de Barcelona

 

En aquesta fase, les mesures ordenades pel Ministeri de Sanitat en relació a l’obertura de centres assistencials de caràcter privat son les que teniu al BOE de 3 de maig, ordre SND/388/2020

 

Aspectes a tenir en compte a la Fase 0:   

 • Els clients han de ser atesos de manera individual: un únic client per professional.
 • S’ha d’establir un sistema de cita previa.
 • S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre professional i client i d’un metre si hi ha elements de protecció com mampares.
 • S’estableix un horari d’atenció preferent per les persones més grans de 65 anys, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.
 • En el cas d’adquisició de productes de suport  s’ha de fer mitjançant recollida a l’establiment. S’ha de fer una comanda previa.

Territoris en FASE 1

 • Camp de Tarragona
 • Delta de l’Ebre
 • Alt Pirineu i Aran

 

Aspectes a tenir en compte a la Fase 1:  

 • Fer trobades de fins a 10 persones que no conviuen al mateix domicili, tant a l’aire lliure com a casa. A les trobades, s’ha de mantenir la distància de seguretat i, en cas que no sigui possible, s’han de reforçar altres mesures de prevenció, com rentar-se les mans sovint.
 • Desplaçar-se dins la mateixa regió sanitària.
 • Anar a comprar o gaudir de serveis en establiments que fins ara estaven tancats i que no superen els 400 m2. No cal cita prèvia.
 • Celebrar vetlles i enterraments, tant públics com privats. De fins a 10 persones si es realitzen en espais tancats. De fins a 15 persones si són a l’aire lliure. El seguici per a l’enterrament o comiat per a la cremació de la persona difunta, es restringeix a un màxim de 15 persones, a banda de la persona que oficia.
 • Cal seguir aplicant les mesures de prevenció recomanades, com ara el manteniment de la distància social, 2m  i el rentat freqüent de mans.

Des del COTOC volem fer significatius aquells aspectes relatius a la reapertura al públic d’establiments de prestació de serveis (art.17) (Font: BOE de 9 de maig, ordre SND/399/2020):

art.10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

 1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals s’hagués suspès després de la declaració de l’estat d’alarma en virtut del que es disposa en l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, amb excepció d’aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin tots els requisits següents:
 1. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permet únicament la permanència dins del local d’un client.
 2. Que s’estableixin un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
 3. Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol.

…..

 1. Tots els establiments i locals que puguin procedir  a reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés

art. 11. Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

 1. Els establiments i locals que obrin al públic en els termes de l’article 10 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques… 
 1. Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia

 

…..

art.17.  Serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència. Per a això, els centres i serveis on es prestin aquests serveis i prestacions hauran d’estar oberts i disponibles per a l’atenció presencial a la ciutadania, sempre que aquesta sigui necessària, i sense perjudici que s’adoptin les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries. Quan sigui possible, es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica, reservant l’atenció presencial a aquells casos en què resulta imprescindible. En tot cas, és garantirà la disponibilitat d’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

 

D’altra banda us adjuntem uns enllaços d’unes webs on apareix informació sobre les diferents fases de confinament, mesures higièniques i de seguretat a adoptar, recomanacions d’actuació des dels serveis socials d’atenció domiciliària, etc. 

 

COVID-19 – Principals normes vigents de l’ordenament jurídic publicades al BOE

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

BOE