Desapareix l’ICASS

La Llei 2/2014 suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials com a ens autònom i l’integra dins de l’estructura del Departament de Benestar Social i Família, que és qui n’assumirà les finalitats, objectius i competències. Fins que no es materialitzi la integració total dins del Departament, l’ICASS seguirà funcionant de forma transitòria.