Descompte del 20% al realitzar la declaració de la renda

El COTOC té signat un conveni amb l’Assessoria Fàbrega Consultors a través del qual els col·legiats poden obtenir un servei d’assessorament laboral, fiscal i jurídic sense cost addicional. 

Us recordem que els col·legiats i col·legiades teniu un descompte del 20% en TOTES les gestions i o estudis que s’hi facin, inclosa la declaració de la renda.

Us informem de les dates a tenir en compte per fer la declaració de la renda:

  • 7 d’abril: començament de la campanya per sol·licitar l’esborrany de la renda 2014, així com el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals. També es podrà confirmar l’esborrany i és el començament del termini per presentar la declaració de la renda i patrimoni 2014 per Internet.
  • 11 de maig: inici de la presentació de declaracions no telemàtiques i confirmació de l’esborrany per altres vies diferents de la via electrònica: renda i patrimoni 2014 en oficines, entitats financeres i altres col·laboradores.
  • 25 de juny: últim dia per presentar declaracions i esborranys a ingressar, amb domiciliació bancària.
  • 30 de juny: últim dia per presentar declaracions i esborranys de renda i de patrimoni 2014. FI DE LA CAMPANYA DE RENDA 2014.
  • 31 de desembre: tancament de l’any fiscal 2015 i data límit perquè hisenda procedeixi a ingressar la devolució de la renda dins del termini legal. En cas que no ho faci, l’AEAT haurà d’abonar interessos de demora a les quantitats degudes. 

Recordeu que en cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis (60% i 40%), el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el 5 de novembre de 2015.