Abril de 2013, filtració de l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals (ALSP) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

A l’avantprojecte de Llei no es situa la Teràpia Ocupacional dins la disposició addicional primera on hi ha la gran majoria de professions sanitàries reconegudes per la LOPS, i per tant, presumptament la deixa fora d’aquelles professions d’obligada col·legiació.