S’explicita que l’exercici dels col·legis professionals serà regulat per llei i que el funcionament d’aquests haurà de ser democràtic.