Cens de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (2018)

Aquest document és la continuació del Cens de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 2011-12. La Junta Directiva de l’APTOC i la Junta de Govern del COTOC va impulsar aquest primer estudi amb la voluntat de disposar periòdicament d’una eina d’anàlisi i visualització de l’evolució de la situació del col·lectiu professional al territori català.

Amb el Cens de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 2018 realitzat pel COTOC s’ha aconseguit l’objectiu principal d’actualitzar la informació sobre la realitat i el context en què es troba el col·lectiu. A partir de l’enquesta i la resposta de 481 terapeutes ocupacionals s’ha pogut plasmar de manera fiable la seva formació i situació laboral, així com analitzar l’evolució respecte al cens del 2011-12.