Decret de Llei 38/2012, de 10 d’abril, de creació del Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.