Decret pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de diplomat en fisioteràpia i de diplomat en teràpia ocupacional a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, de la Universitat de Vic.