El terapeuta ocupacional del servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia personal