Informe Tècnic sobre Teràpia Ocupacional

Informe Tècnic sobre Teràpia Ocupacional

Exercici professional dels Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i Llei de Serveis i Col·legis Professionals