Es defineixen els col·legis professionals i les seves funcions així com dels Consells de Col·legis i els Consells Generals de Col·legis Professionals.