• Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col•legis professionals.

Llei catalana que regula les professions titulades i els col·legis professionals amb la intenció de protegir i defensar els drets dels ciutadans com a destinataris de l’exercici dels diferents professionals. Defineix els col·legis com a entitats de dret públic i els dota d’una situació d’igualtat vers els col·legis d’àmbit Estatal.