• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.