• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).