Teràpia Ocupacional en l’Atenció Primària i Comunitària: Contextualització