El COTOC a la reunió del Comité Gestor del CGCPTOE

El proper dissabte, 7 de juny, el COTOC participarà a la reunió del Comité Gestor del Consejo General de Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional de España (CGCPTOE).
En els darrers anys aquest Comité ha estat el responsable de treballar per assolir l’aprovació del consell general. Hi formen part tots els col·legis estatals i el COTOC hi participa des de que va ser constituït.
Aquesta serà la primera reunió que realitzarem des de que va ser anunciada l’aprovació de la creació del consell general per part del Consell de Ministres el passat 16 de maig. Aquest avenç implica un gran pas per a la nostra professió a nivell estatal i noves tasques per al Comité Gestor.

En aquests moments el projecte de llei es troba al Congrés de Diputats en el termini de presentació d’esmenes.

Us anirem informant del procés amb informació de primera mà.