El COTOC assisteix a la presentació dels informes de la Central de Resultats: Àmbits d’Atenció Primària i de Salut Mental i Addiccions. Dades 2012

El passat dia 27 de novembre, la Sra. Roser Massana, vocal de legislació del COTOC,  va assistir a la presentació dels informes de la Central de Resultats sobre atenció primària, salut mental i addiccions. 

La Central de Resultats és un instrument de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya que mesura, avalua i difon els resultats assolits en l’àmbit de l’assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

En concret, i referent a la jornada del passat 27 de novembre es poden consultar els informes d’atenció primària i els de salut mental i addiccions.  

Al següent enllaç es poden consultar tots els informes de la Central de Resultats de tots els àmbits sanitaris del SISCAT entre els quals es troben les de l’àmbit sociosanitari i els de l’àmbit hospitalari.