El COTOC demana la incorporació dels terapeutes ocupacionals com a formadors del CFGS d’ortopròtesi i productes de suport i del CFGS d’integració social.

Els passats mesos de gener i febrer, el COTOC va sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya incorporar la titulació de Grau (abans Diplomatura) en Teràpia Ocupacional com a titulació equivalent a efectes de docència dels dos cicles formatius de grau superior (CFGS), concretament, al CFGS d’ortopròtesi i productes de suport i al d’integració social.   En quant al CFGS d’ortopròtesi i productes de suport es va sol·licitar que es considerés la teràpia ocupacional com  a titulació equivalent a efectes de docència en l’especialitat de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics i de “processos sanitaris” que consta a l’annex 8è del projecte d’ordre. Pel que fa al CFGS d’integració social, es va sol·licitar ser formadors en les especialitats de serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària, modificant l’apartat 8è de l’Annex del Projecte d’ordre, per tal que els terapeutes ocupacionals puguin impartir formació en diferents unitats formatives.

 

En aquests moments s’ha rebut resposta del departament d’Ensenyament al·legant que és una competència estatal i que tal demanda s’ha de sol·licitar al Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya. Des del COTOC es seguirà treballant per arribar a la fita proposada.