El COTOC demana la retirada d’un màster en Teràpia Ocupacional en geriatria per intrusisme professional

La societat mercantil  Universidad de los Pueblos de Europa, S.L. (UPE)  està oferint a través de la seva pàgina web www.upe-edu.org un màster professional titulat “Máster Profesional en Terapia Ocupacional Geriátrica” amb un programa i un contingut que des del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) considerem que indueix clarament a error i confusió i fomenta l’intrusisme professional, motiu pel qual els hem sol·licitat que retirin de forma immediata.

El màster va dirigit a professionals de medicina, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, nutrició i logopedes.

L’activitat realitzada per un professional que no disposi de la titulació habilitant per a l’exercici de la teràpia ocupacional pot ser considerada una conducta intrusiva, amb les conseqüències penals, administratives i/o econòmiques que poden produir-se, no només per qui exerceix l’activitat, sinó també per qui li dóna cobertura, com és en aquest cas l’UPE, que de conformitat amb el programa del Màster professional en Teràpia Ocupacional Geriàtrica, estaria donant cobertura a l’exercici de la teràpia ocupacional per part d’altres professionals sanitaris que no són competents professionalment, emparant i promovent l’intrusisme professional.

Per tot això, des del COTOC ens hem posat en contacte amb aquesta universitat perquè retirin de forma immediata el Màster Professional en Teràpia Ocupacional Geriàtrica amb la finalitat d’evitar que professionals sanitaris que no siguin terapeutes ocupacionals puguin cursar el màster creient que la seva superació els habilitarà per exercir la teràpia ocupacional en geriatria, anunciant-los ja des d’aquest moment que ens reservem les accions legals que corresponguin en defensa de la professió.

D’altra banda, atès que la seu de l’entitat que promou el Màster està a Andalusia ens hem posat en contacte amb l’Associació Andalusa de teràpia ocupacional i amb tots els col·legis de teràpia ocupacional de l’Estat per a que, si ho consideren oportú, puguin també posar-se en contacte amb la Universitat dels Pobles d’Europa.