EL COTOC DUU A TERME UNES AL·LEGACIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE DE DECRET DEL SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU.

En el marc del tràmit d’Informació pública del Projecte de Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, el passat mes de febrer el COTOC va sol·licitar modificar el Projecte de Decret i/o del Decret 155/1994, de 28 de juny, per tal de reconèixer de forma efectiva que els terapeutes ocupacionals han de formar part dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) així com poder ésser incorporats a les plantilles dels centres educatius, tant ordinaris com d’educació especial, per tal d’atendre als alumnes amb necessitats educatives especials.

 

A dia d’avui no s’ha rebut resposta del departament d’Ensenyament.