EL COTOC ES REUNEIX AMB EL COTEC I LA WFOT


El passat 10 de juny les Sres. Marta Gutiérrez i Roser Massana, degana i vocal de legislació del COTOC, van participar a la reunió convocada pel Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC). 

Va ser una sessió on ens vam reunir entitats internacionals: la World Federation of Occupational Therapists (WFOT) i COTEC, amb estatals: Comité Gestor del Consell General de Col·legis de Teràpia Ocupacional (CGCTO), Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO), Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional (CNDEUTO), Sociedad Científica Nacional de Terapia Ocupacional (SOCINTO) i representants de diferents Col·legis i Associacions autonòmiques.

Durant la primera part de la reunió es va fer una presentació del COTEC, una altra de la WFOT, de l’APETO i del CGCTO. Durant la segona part es van debatre diferents aspectes sobre com i qui havia de ser el representant estatal en ambdues entitats internacionals. Actualment aquesta funció l’està exercint l’APETO, però la propera creació del Consell General implicarà canvis organitzatius a nivell internacional. 

 IMG 20170612 WA0001