El COTOC presenta un recurs a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

El COTOC presenta un recurs de reposició contra les Bases reguladores per a la convocatòria per concurs oposició lliure per a la selecció d’un tècnic/a mitjà/ana de Serveis Socials a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, demanant que els terapeutes ocupacionals hi puguin tenir accés.