El COTOC s’ha adherit a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

El COTOC el passat 19 de desembre es va adherir a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

Aquest Acord és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. L’objectiu de l’acord és incrementar la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. Ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Visita la web