Junta de Govern

La Junta de Govern s’encarrega de la representació i administració del col·legi.

Està formada per:

Degana 

Carme Olivera – deganat@cotoc.cat


Vicedegana 

Eva Domingo – vicedeganat@cotoc.cat


Secretaria i vocal de secretaria

Silvia Miquel – secretaria@cotoc.cat  

Ana Hernández – vsecretaria@cotoc.cat


Tresorera 

Susana Redón – tresoreria@cotoc.cat

Vocales 


Formació contínua
Miriam Rigual
formacio@cotoc.cat

Premsa
Emma Casaseca 
premsa@cotoc.cat

Difusió
Maria Durante 
vdifusio@cotoc.cat

Legislació
Samar Zaher
legislacio@cotoc.cat

Competències professionals
Alba Soler 
competencies@cotoc.cat