El departament de Benestar Social i Família publica un projecte d’ordre on no s’especifica la figura del terapeuta ocupacional als Clubs Socials

El passat dia 5 de juny es van entregar les al·legacions del COTOC al departament de Benestar Social i Família en relació al projecte d’ordre pel qual es regula el Club Social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
 
En aquesta proposta d’ordre a l’article 12, com a professionals necessaris, es tenia en compte la figura del coordinador, la de l’educadorl, el monitor i el tallerista
 
A la figura de l’educador es descriu que aquesta ha de ser de l’àmbit social i preferentment un educador social.  A les al·legacions entregades s’ha volgut manifestar l’absolut desacord amb la proposta de l’administració de no tenir en compte la figura específica del terapeuta ocupacional en el personal necessari d’un club social. 

Al document també s’ha argumentat la presència històrica i tècnica dels terapeutes ocupacionals a l’àmbit de la salut mental i més concretament als Clubs Socials i s’ha recalcat la formació específica del terapeuta ocupacional totalment indicada per desenvolupar les seves funcions en aquest servei. 
 
La proposta d’ordre ha arribat al COTOC a través d’una terapeuta ocupacional, la qual cosa significa que el departament no ha informat específicament al col·legi quan la professió que representa se’n veu clarament afectada aspecte que també s’ha destacat en la redacció de les al·legacions. 
 
Les al·legacions s’han entregat fora de termini, tot i així, esperem siguin tingudes en compte. Seguirem informant.